Voor de start van een project wordt het plan van aanpak gemaakt. Dit plan is de basis voor het verdere schoonmaakonderhoud en wordt vertaald in een schoonmaakprogramma. De wensen van opdrachtgever worden hierin opgenomen en de frequentie van de uit te voeren werkzaamheden worden bepaald. Tevens wordt de rol van de directe leiding besproken en de communicatie tussen klant en Schoonmaakbedrijf Van Blijderveen. Verder worden ook andere afspraken gemaakt over organisatie, planning, controlesystemen en personeelsregistratie.